Tuesday, May 12, 2009

Videofunksjon på 5d


Det tar nok litt tid før jeg lærer meg videofunksjonen på 5d'en..... Men det hadde vært utrolig gøy å kunne litt mer om det!

Pin It

No comments: